Intake Race Chrome Honda Civic 1.7 16V 01/06 - Air Intake