Kit Pedaleira Descanso Soleira HB20S 20/.. Turbo Automático