Kit Pedaleira Descanso Soleira Onix 20/.. Automático Inox