Kit Pistão com Anel Rik Premium Turuna XLS 125../1983 0.25