Kit Soleira Descanso Pé Toro Freedom Inox Autocolante +Vinil