Lâmpada LED Pingo T10 1 LED High Power 24V Branca Tarponn