Manopla Bola de Câmbio Redonda Couro Preto Aro Madeira Jay Matt Universal 53mm