Pistão para Yamaha RD 135 1988/2000 KMP

Pistão Yamaha RD 135 88/00 KMP

KMP