Pistão para Yamaha TT 125 1979/1983 KMP

Pistão Yamaha TT 125 79/83 KMP

KMP