Rack Travessa Teto Prata Largo WR-V 2017 2018 2019 45kg